Basisschool

Ook voor basisschoolleerlingen, die graag extra ondersteuning nodig hebben voor taal en rekenen, of voorbereid moeten worden voor de CITO toets. 

Ik werk met verschillende didactische werkvormen om taal en rekenen voor de basisschoolleerling leuk te houden. Het gaat hier immers nog om jonge kinderen.