Begrijpend lezen

Door te lezen ontmoet je de wereld!

Lezen en begrijpen van teksten zijn onmisbare vaardigheden in onze maatschappij. 


De focus van goed begrijpend leesonderwijs ligt op het verwerven van kennis en woordenschat en op het leren sturen van het eigen leerproces. Hoe meer kinderen weten over de wereld en over taal en hoe groter hun woordenschat, hoe makkelijker zij teksten begrijpen. Ook technisch lezen, leesmotivatie en leeservaring zijn belangrijk.


Om dit te bereiken, wordt eerst de voorkennis van de leerling over de tekst geactiveerd door de tekst voor te lezen, hardop na te denken en vragen te stellen tijdens het voorlezen. Dit kan ondersteund worden door geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen en een  kinderwoordenboek.

Daarna leest de leerling de tekst, onderstreept de moeilijke woorden en beantwoordt de vragen. Verder wordt er gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen, zoals het verhaal afschrijven, mindmap maken, tekening maken of het verhaal na vertellen. Door een gevarieerd en groot aanbod van diverse tekstsoorten (verhalen, gedichten, weet-teksten, doe-teksten) ben ik in de gelegenheid om passende teksten te vinden bij de individuele leerling. Hiermee wordt de leesmotivatie vergroot en zal ook de leeservaring toenemen. 

verschillende tekstsoorten - vergroten woordenschat - activeren voorkennis - didactische werkvormen

vergroten algemene kennis - leesmotivatie - en leeservaring