Huiswerkbegeleiding

Bij veel leerlingen gaat het soms niet helemaal naar wens op school, doordat ze moeite hebben om zich te concentreren op de lesstof of moeite hebben met het plannen van hun huiswerk of het leren voor een toets. Maar het kan ook zo zijn dat er een achterstand is ontstaan of dat ze moeite hebben met de lesstof. Dit kan veel stress veroorzaken bij de leerling met alle gevolgen van dien. Huiswerkbegeleiding biedt dan uitkomst!

Huiswerkbegeleiding is niet hetzelfde als bijles. Bij een bijles ligt de focus vaak op een vak. Tijdens onze huiswerkbegeleiding wordt er vooral aandacht besteed aan het leren of verbeteren van de studievaardigheden van de cursist, zoals:
  • het effectief plannen van huiswerk
  • het leren voor een toets
  • het leren samenvatten van de te leren lesstof
  • het verbeteren van begrijpend lezen
  • het maken van goede aantekeningen
Tijdens huiswerkbegeleiding krijgt je dus handvatten aangereikt om te leren leren.

Maar huiswerkbegeleiding is er ook aandacht voor het overhoren van toetsen, het nakijken en het bespreken van het huiswerk. Als huiswerkbegeleider kan je niet alle inhoudelijke vragen beantwoorden, maar ls het vooral hulp bieden en het verbeteren van de studievaardigheden.


Werkwijze

Samen met de cursist wordt de individuele behoefte in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Er is dus persoonlijke begeleiding op maat. Er wordt gewerkt met een weekplanning, zodat de cursist weet wat er van hem of haar verwacht wordt en het voor hem of haar direct inzichtelijk wordt als er een achterstand ontstaat.

Huiswerkbegeleiding

geen achterstanden meer - betere studieresultaten - leren om te leren

Persoonlijke begeleiding op maat