Privacy

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) bewaren. Bijlesinlelystad moet aan de regels in deze verordening houden. Dit geldt voor zowel het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Bijlesinlelystad is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Bijlesinlelystad spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals: uw naam, adres en rekeningnummer te waarborgen.


Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke data

Persoonlijke data, die u gevraagd wordt in te vullen bij inschrijving zal alleen gebruikt worden voor de algemene werking van Bijlesinlelystad. Indien er persoonlijke data wordt verzameld, verwerkt en gebruikt, zal Bijlesinlelystad zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke data zal niet openbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder toestemming van de Contractant, tenzij we zijn genoodzaakt dit te doen door de wet, op basis van een rechterlijk bevel of een officiĆ«le verordening. 


Recht op verwijderen van gegevens

Wanneer u, om welke reden dan ook, uw persoonlijke dat uit onze database wilt verwijderen, kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar bijlesinlelystad@gmail.com.