Lezen en luisteren

Tijdens de examentraining lezen en luisteren wordt er vooral veel geoefend met verschillende leesteksten en luisterfragmenten en oud-examens 2F en 3F. In een les wordt er zowel een leestekst als een luisterfragment gemaakt en deze wordt per vraag nabesproken. Er wordt niet alleen gekeken of het juiste antwoord is gegeven, maar er wordt achterhaald waarom de cursist voor een bepaald antwoord heeft gekozen en hoe de cursist tot dit antwoord is gekomen. Er zal ook aandacht besteed worden aan de onderliggende theorie. 


Om de vragen bij de leestekst en het luisterfragment goed te kunnen beantwoorden, moet de cursist leren bepalen welke lees-en luisterstrategie er ingezet moet gaan worden. Tijdens de training zal de cursist leren hoe dat aangepakt moet worden. Dat wordt gedaan aan de hand van een stappenplan. Bij elke vraag wordt het stappenplan met de cursist doorgenomen, zodat er precies achterhaald kan worden waarom de cursist tot de keuze is gekomen van een bepaald antwoord.


Examentraining lezen en luisteren

lees-en luisterteksten- oud-examens- stappenplan

persoonlijke aandacht - aanpak op maat